Gyere be hozzánk,
és itt mindent kikölcsönözhetsz a tapétázáshoz!


Görgess lejjebb! a részletekért!


A lenti napidíjakkal tudsz számolni:

     
  • tapétázó asztal 1500.-/nap
  • tapéta leszedő tüske 500.-/nap
  • tapéta kenő kefe 500.-/nap
  • tapéta simító kefe 300.-/nap
  • műanyag tapétasimító 300.-/nap
  • spakli 300.-/nap
  • vödör 100.-/nap
  • henger az illesztéshez 100.-/nap

 

Kérdésed van? Segítünk!

+36 29 360 720

 

 

 

ADATBEKÉRŐ ÜGYFÉLREGISZTRÁCIÓS ADATLAP

Ezen adatbekérőn szereplő adatok alapján rögzítjük adatait rendszerünkben. 

Név ……………………………………………………


Születési név …………………………….……..


Cím

.……..… irányítószám

…………..…………………………….……………….település
…………………………………………………………..………..….……. utca, házszám, emelet, ajtóTelefonszám

……………………………………..……

E-mail cím

………….………….………………..……………………………………


A regisztrációval egyidejűleg a Tapétakarnis Kft. Általános Szerződési Feltételeit

https://tapetakarnis.hu/spg/931364/Berles
magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Tudomásul veszem az ÁSZF 7. pontjában leírtakat, amelyek az adatkezelésre vonatkoznak.
Hozzájárulok, hogy a fenti adatok felhasználásával célzott kommunikációs anyagokat,
promóciókat, árajánlatokat és egyéb reklámanyagokat küldhessenek.
Bérlés főbb feltételei:
• Kitöltött és aláírt ügyfélregisztrációs adatbekérő
• Fényképes személyazonosító okmányok bemutatása regisztrációkor és bérléskor

 

........................................................

                 aláírás

 

........................................................

                dátum

Tapétakarnis Kft. bérbeadó
Általános Szerződési Feltételei
Érvényes 2022. május 15-étől


1. Általános rendelkezések
1.1. Az eszközök bérletére az Általános Szerződési Feltételek is vonatkoznak a Bérleti Szerződésben meg nem határozott pontokban.
1.2. A szerződés tárgya olyan gépek, berendezések (továbbiakban: eszközök), amelyek Bérbeadó tulajdonát képezik.

2. Az eszközök bérletének létrejötte
2.1. A bérleti szerződés az ajánlat elfogadásával és/vagy bérleti szerződés aláírásával és/vagy az eszköz átadásátvételével jön létre. A szerződő felek a bérleti szerződésben kötelesek megállapodni a
• bérelt eszközökről,
• bérleti díjról.

2.3. A bérleti szerződés határozott vagy határozatlan időre jön létre. A határozott időre szóló bérleti jogviszony határozatlan idejűvé alakul át, ha a bérleti idő lejárta után Bérlő az eszközt Bérbeadó részére nem szolgáltatja vissza.

3. Bérlő az eszköz átvételekor köteles ellenőrizni annak mennyiségét, minőségét és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát.

4. Bérlő köteles az eszközt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszállítani.

5. Bérleti díj, fizetési feltételek
5.1. Bérbeadó bérleti díjat számol a bérleti időszak minden naptári napjára, munkanapokra, hétvégékre és ünnepnapokra egyaránt.
5.2. Bérlő a bérelt eszközért Bérbeadónak a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat fizeti.

Határozott időre kötött bérleti szerződés esetén, ha a bérleti időt a Bérlő túllépi és a szerződés emiatt határozatlan idejűvé alakul át,

Bérbeadó jogosult a bérleti szerződésben meghatározott napi bérleti díj felszámítására az eszköz
visszaszolgáltatásáig.

Amennyiben a bérleti szerződésben rögzített időtartam előtt történik az eszköz
visszaadása, a Bérbeadónak lehetősége van a bérleti díj módosítására.

5.3. A bérleti díj fizetése 15 napnál rövidebb bérleti időszak esetén előre vagy annak végén, ennél hosszabb bérleti időszak esetén 15 naponként, minden hónap elején és közepén, illetve a szerződés lezárásakor azonnal történik számla alapján.


6. A bérleti szerződés megszűnése
6.1. A határozott időre kötött bérleti szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg, kivéve, ha a szerződés nem alakul át határozatlan idejűvé.
6.2. A határozatlan idejű szerződés írásban közölt felmondással és/vagy az eszköz a Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatásával szűnik meg.
6.3. A bérleti szerződés az eszköz visszaadásának időpontjáig szól.


7. Adatkezelés
Bérbeadó a Bérlő által a megrendelésben és/vagy a bérleti szerződésben megadott személyes adatait az EU Parlament és a Tanács 2016/679. sz. rendelete (továbbiakban:
GDPR) 6. cikk 1.f. pontja alapján jogos érdekből, azonosítási és kapcsolattartási célból kezeli, betartva az adatbiztonság követelményét és az adatkezelésre vonatkozó alapelveket és szabályokat. Amennyiben a Bérlő magánszemély, úgy személyes adatait a Bérbeadó GDPR 6. cikk 1.b pontja alapján szerződés megkötése
teljesítése jogalappal kezeli a fenti célokból és módon. Bérbeadó köteles a GDPR, valamint a 2011. évi CXII. tv. továbbá más vonatkozó jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseit betartani a szerződés létesítése, teljesítése kapcsán. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a Bérlő megadott adatait megvizsgálja.
A Bérbeadó a tudomására jutott személyes és más adatokat csak tevékenységével
kapcsolatban, saját üzletmeneti és statisztikai célra Bérlő hozzájárulása alapján marketing célokra használhatja fel, azokat bizalmasan kezeli. Bérlő kérhet tájékoztatást, az érintett élhet jogaival a Bérbeadó elérhetőségeire küldött kérelemmel, továbbá fordulhat panasszal a hatósághoz (www.naih.hu) vagy a lakóhely/székhely szerinti bírósághoz.

8. Záró rendelkezések

8.1. Bérlő panaszt a hello@tapetakarnis.hu e-mail címen tehet. 
8.2. Jelen Általános Szerződési feltételek a Bérbeadó weblapján elérhető.